PANDUAN TUNTUTAN PEMBAYARAN SEMULA

 1. Sekiranya anda telah membayar bil penghospitalan di hospital bukan panel, anda boleh menghantar tuntutan pembayaran semula.
 2. Tuntutan pembayaran semula hendaklah dihantar dalam tempoh 30 hari selepas tarikh discaj.
 3. Pastikan anda menyemak senarai dokumen yang diperlukan untuk tuntutan seperti yang tersenarai di borang tuntutan.

  Rawatan Kemasukan Ke Hospital Swasta

  SENARAI DOKUMEN
  • Borang Tuntutan Pesakit yang Lengkap Muat Turun
  • Borang Tuntutan Laporan Perubatan yang Lengkap Muat Turun
  • Invois asal termasuk invois terperinci
  • Resit asal termasuk resit asal deposit
  • Salinan Laporan Penyiasatan lengkap (ujian makmal, radiologi, prosedur)
  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil
  • Salinan Dokumen Perbankan Atas Talian / Penyata bank / Muka hadapan buku akaun bank (Hanya akaun bank didaftar dengan 12 digit No. K.P.)
  • Salinan Lesen Memandu yang sah (untuk kemalangan jalan raya sahaja)
  • Salinan Laporan Polis
  • Salinan Surat Pengesahan Pelajar (jika anak berumur 19 hingga 22 tahun)
  • Salinan Notis Pembayaran dari Syarikat Insurans/Pengendali Takaful lain untuk Tuntutan Co-Insurans
  • Salinan pasport dari muka surat 1 hingga muka surat terakhir untuk tuntutan luar negara
  Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

  SENARAI DOKUMEN
  • Borang Tuntutan Pesakit yang Lengkap Muat Turun
  • Borang Tuntutan Laporan Perubatan yang Lengkap Muat Turun
  • Invois asal termasuk invois terperinci
  • Resit asal termasuk resit asal deposit
  • Salinan Laporan Penyiasatan lengkap (ujian makmal, radiologi, prosedur)
  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil
  • Salinan Dokumen Perbankan Atas Talian / Penyata bank / Muka hadapan buku akaun bank (Hanya akaun bank didaftar dengan 12 digit No. K.P.)
  • Salinan Lesen Memandu yang sah (untuk kemalangan jalan raya sahaja)
  • Salinan Laporan Polis
  • Salinan Surat Pengesahan Pelajar (jika anak berumur 19 hingga 22 tahun)
  • Salinan Notis Pembayaran dari Syarikat Insurans/Pengendali Takaful lain untuk Tuntutan Co-Insurans
  • Salinan pasport dari muka surat 1 hingga muka surat terakhir untuk tuntutan luar negara
  Elaun Tunai Harian - Hospital Kerajaan Sahaja

  SENARAI DOKUMEN
  • Borang Tuntutan Pesakit yang Lengkap Muat Turun
  • Borang Tuntutan Laporan Perubatan yang Lengkap, jika kemasukan ke hospital 16 hari dan ke atas. Muat Turun
  • Salinan Nota Discaj Hospital atau Rumusan Discaj Hospital (perlu dinyatakan Diagnosis, Tarikh Kemasukan dan Tarikh Discaj), jika kemasukan ke hospital kurang dari 16 hari
  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil
  • Salinan Dokumen Perbankan Atas Talian / Penyata bank / Muka hadapan buku akaun bank (Hanya akaun bank didaftar dengan 12 digit No. K.P.)
  • Salinan Lesen Memandu yang sah (untuk kemalangan jalan raya sahaja)
  • Salinan Surat Pengesahan Pelajar (jika anak berumur 19 hingga 22 tahun)
  Tuntutan Dialisis / Kemoterapi / Radioterapi Pesakit Luar

  SENARAI DOKUMEN
  • Borang Tuntutan Pesakit yang Lengkap Muat Turun
  • Borang Tuntutan Laporan Perubatan yang Lengkap untuk tuntutan kali pertama sahaja Muat Turun
  • Resit asal termasuk resit asal deposit
  • Invois asal termasuk invois terperinci
  • Salinan Laporan Penyiasatan lengkap (ujian makmal, radiologi, prosedur)
  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil
  • Salinan Dokumen Perbankan Atas Talian / Penyata bank / Muka hadapan buku akaun bank (Hanya akaun bank didaftar dengan 12 digit No. K.P.)
  • Salinan Surat Pengesahan Pelajar (jika anak berumur 19 hingga 22 tahun)
  Pra Dan Pasca Penghospitalan dan Laporan Perubatan

  SENARAI DOKUMEN
  • Borang Tuntutan Pesakit yang Lengkap Muat Turun
  • Resit asal termasuk resit asal deposit
  • Invois asal termasuk invois terperinci
  • Salinan Laporan Penyiasatan lengkap (ujian makmal, radiologi, prosedur)
  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil
  • Salinan Dokumen Perbankan Atas Talian / Penyata bank / Muka hadapan buku akaun bank (Hanya akaun bank didaftar dengan 12 digit No. K.P.)
 4. Sila poskan borang dan dokumen yang lengkap ke alamat:
  CUEPACSCARE4U SOLUTIONS SDN BHD (587177-U)
  B-5-3, PUSAT PERDAGANGAN INTANIA,
  JALAN INTAN 1/KS1,
  PERSIARAN RAJA MUDA MUSA,
  41200 KLANG, SELANGOR.
  TEL: 03-3374 6268
  FAKS: 03-3374 1095
 5. Pastikan semua ruangan di dalam borang tuntutan serta laporan perubatan diisi sepenuhnya dan dokumen sokongan telah dilengkapkan.
 6. Senarai dokumen di atas merupakan rujukan sebelum menyerahkan sebarang tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 7. Dokumen Salinan perlu diakui sah oleh pihak yang diberi kuasa, seperti Pegawai Kerajaan Gred 41 ke atas.
 8. Bagi tuntutan yang berlaku di luar Malaysia, pengesahan peristiwa tuntutan dan segala dokumen berkaitan yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Di Luar Negara perlu diakui sah oleh Kedutaan Besar Malaysia atau Notari Awam di negara kejadian tersebut. Jika anda telah pulang ke Malaysia, dokumen-dokumen tersebut perlu diakui sah oleh Kedutaan Negara berkenaan di Malaysia
 9. Keputusan pembayaran semula adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam polisi takaful anda