PANDUAN TUNTUTAN PEMBAYARAN SEMULA

 1. Sekiranya anda telah membayar bil penghospitalan di hospital bukan panel, anda boleh menghantar tuntutan pembayaran semula.
 2. Tuntutan pembayaran semula hendaklah dihantar dalam tempoh 30 hari selepas tarikh discaj.
 3. Pastikan anda menyemak senarai dokumen yang diperlukan untuk tuntutan seperti yang tersenarai di borang tuntutan.

Sila pilih jenis tuntutan untuk senarai dokumen yang diperlukan:

 1. Sila poskan borang dan dokumen yang lengkap ke alamat:
  CUEPACSCARE4U SOLUTIONS SDN BHD (587177-U)
  B-5-3, PUSAT PERDAGANGAN INTANIA,
  JALAN INTAN 1/KS1,
  PERSIARAN RAJA MUDA MUSA,
  41200 KLANG, SELANGOR.
  TEL: 03-3374 6268
  FAKS: 03-3374 1095
 2. Pastikan semua ruangan di dalam borang tuntutan serta laporan perubatan diisi sepenuhnya dan dokumen sokongan telah dilengkapkan.
 3. Senarai dokumen di atas merupakan rujukan sebelum menyerahkan sebarang tuntutan. Pihak kami berhak untuk meminta dokumen dan maklumat lain yang berkaitan.
 4. Dokumen Salinan perlu diakui sah oleh pihak yang diberi kuasa, seperti Pegawai Kerajaan Gred 41 ke atas.
 5. Bagi tuntutan yang berlaku di luar Malaysia, pengesahan peristiwa tuntutan dan segala dokumen berkaitan yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Di Luar Negara perlu diakui sah oleh Kedutaan Besar Malaysia atau Notari Awam di negara kejadian tersebut. Jika anda telah pulang ke Malaysia, dokumen-dokumen tersebut perlu diakui sah oleh Kedutaan Negara berkenaan di Malaysia
 6. Keputusan pembayaran semula adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam polisi takaful anda